Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при маловодие, ВЕЦ-ът не работи от юли 2019г.
 Видимо водата в язовира вече е спряла да спада спрямо посещението ни на 03.01.2020. 

 Видео:
 

 


Page last modified on 16.01.2020 17:17