Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-08-05
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-03-30
 Стар ВЕЦ. Няма рибен проход.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Батошево 2 
 Титуляр: Елефорс ЕООД 
 Воден обект: р. Росица 
 Поречие: Янтра 
 Населено място: Стоките 
 Вец - община: Севлиево 
 Вец - населено място (в близост): с. Батошево 
 Мощност (KW) по БД: 2400 
 Кота водохващане (м): 496 
 Координати водохващане (decimal): 42.864722,25.074443 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 149 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 12:22