Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-05-10

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Баните 
 Титуляр: Хидроенергетика Родопи ЕООД 
 Воден обект: р.Малка арда 
 Поречие: Арда 
 Населено място: с.Баните 
 Вец - община: Баните 
 Вец - населено място (в близост): с. Баните 
 Мощност (KW) по БД: 3580 
 Кота водохващане (м): ВЕЦ "Баните" на левия бряг на реката, на кота ДВН 533.00 м 
 Координати водохващане (decimal): 41.614259,25.020889 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 180 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 12:17