Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-08-16
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-06-10
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-04-23
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-02-18
 Тази ВЕЦ е построена в границите на две ЗЗ Натура 2000:
 ЗЗ „Родопи - Средни” BG0001031 - по директивата за опазване на хабитати
 ЗЗ „Добростан" BG0002073  - по директивата за опазване на птиците

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Асеница 2 
 Титуляр: Руно - Казанлък АД 
 Воден обект: р.Чепеларска 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с.Бачково, гр.Асеновград 
 Вец - община: Асеновград 
 Вец - населено място (в близост): с. Бачково 
 Мощност (KW) по БД:  
 Кота водохващане (м): 234.34 
 Координати водохващане (decimal): 41.966091,24.865622 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 900 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 27.03.2019 00:38