Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-08-05

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Априлци 
 Титуляр: ЦЕНТРИОМ ООД 
 Воден обект: р. Видима 
 Поречие: Янтра 
 Населено място: Априлци 
 Вец - община: Априлци 
 Вец - населено място (в близост): Априлци 
 Мощност (KW) по БД: 575 
 Кота водохващане (м): 533.5 
 Координати водохващане (decimal): 42.826835,24.905252 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 230 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 11.10.2017 12:08