Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-06-24 - Илийна река
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-06-18 - част от СД Грънчар близо до Белмекен
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-11-21 - част от СД Грънчар близо до Белмекен
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-27 - река Ропалица
 Бруталния канал Грънчар с 47 водохващания в Национален парк Рила

 Име ВЕЦ: ПАВЕЦ Белмекен 
 Титуляр: НЕК ЕАД 
 Воден обект: Бела Места,Черна места, Илийна, Бл.Бистрица, Крива река... 
 Поречие: Струма, Места, Марица 
 Населено място: Белово 
 Вец - община: Сестримо 
 Вец - населено място (в близост): Сестримо 
 Мощност (KW) по БД: 375 000 
 Кота водохващане (м): 
 Координати водохващане (decimal): 42.145433,23.625433 - река Ропалица
                    42.084051,23.458228 - река Илийна
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход: 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 25.06.2016 18:32