Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-12-23
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-03-07
 Стара ВЕЦ от Соц-а. Най-долното стъпало на Баташкия водносилов път.
 Водохващането на Стара река, малко над гр.Пещера.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Алеко 
 Титуляр: НЕК 
 Воден обект: Стара река 
 Поречие: Марица 
 Населено място: Пещера 
 Вец - община: Пещера 
 Вец - населено място (в близост): Пещера 
 Мощност (KW) по БД:  
 Кота водохващане (м):  
 Координати водохващане (decimal): 42.017470,24.273641 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 26.12.2015 16:03