Тази ВЕЦ е част от каскадата "Санданска Бистрица". 
 Действителни координати на сградата - 41.656790, 23.375620

 Реката идва от Национален Парк Пирин, като голяма част от водохващанията са разположени на територията на
 НП Пирин, а другите, попада в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:

 ЗЗ „Среден Пирин - Алиботуш” BG0001028 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Пирин Буфер” BG0002126 - по директивата за опазване на птиците.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Попина лъка 
 Титуляр: Енерго-Про България ЕАД 
 Воден обект: р.Санданска Бистрица и притоци 
 Поречие: Струма 
 Населено място: с.Лиляново 
 Вец - община: Сандански 
 Вец - населено място (в близост): Сандански 
 Мощност (KW) по БД: 1.22000 2.20000 3.14000 
 Кота водохващане (м): 1.1529 2.957 3.579 
 Координати водохващане (decimal): 41.707499,23.410194 ; 41.656790,23.375620
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 01.08.2016 17:12