Каскадно свързана с Ретиже-1 и 2. Тук има още едно водохващане.
 Използването на енергията на водата при каскадно изграждане 
 е забранено според ЗВ.

 Име ВЕЦ: Каскада Ретиже-3 
 Титуляр: Аверс ООД 
 Воден обект: р.Ретиже 
 Поречие: Места 
 Населено място: с.Кремен 
 Вец - община: Банско 
 Вец - населено място (в близост): с.Кремен 
 Мощност (KW) по БД: 4800 
 Кота водохващане (м): 1410 
 Координати водохващане (decimal): 41.738799,23.617693 - не са верни
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 50.000 л/сек 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 19:54