Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-09-30
Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-09-17
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-09-09
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-04-28
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-09-05
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-12-10
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-10-17
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-17
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-12-25
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-09-15
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-07-02
 Реката в участъка между водовземането и ВЕЦ, попада в защитени зони от
 мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Централен Балкан Буфер” BG0001493 - по директивата за опазване на хабитати.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Черни Вит 
 Титуляр: Про Арм ЕООД 
 Воден обект: р. Черни Вит 
 Поречие: Вит 
 Населено място: Черни вит 
 Вец - община: Тетевен 
 Вец - населено място (в близост): с. Черни Вит 
 Мощност (KW) по БД: 360 
 Кота водохващане (м): 525.00 
 Координати водохващане (decimal): 42.843416,24.186277 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 300 
 Наличие на рибен проход: t 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 01.10.2018 10:07