Cтатус, информация и снимки от дата: 2020-08-23
 Това е една от двете централи, изградени на хипермалката река Бяла.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Хубча 
 Титуляр: ДАНИ-М-97 ЕООД 
 Воден обект: р.Бяла 
 Поречие: Арда 
 Населено място: с. Бостина 
 Вец - община: Смолян 
 Вец - населено място (в близост): с. Бостина 
 Мощност (KW) по БД: 168 
 Кота водохващане (м): водохващане р.Бяла - кота 955 м ; извор "Хубча" на кота 954.935 м ; ВЕЦ “Хубча” изграден на кота 910,85 м в землището на с. Бостина, общ. Смолян 
 Координати водохващане (decimal): 41.633277,24.761027 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 35 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 25.08.2020 09:11