Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-09-30
Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-09-17
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-09-09
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-09-05
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-12-10
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-25
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-17
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-12-26
 Реката в участъка между водовземането и ВЕЦ Косица, попада в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
  ЗЗ „Централен Балкан Буфер” BG0001493 - по директивата за опазване на хабитати.
  ЗЗ „Централен Балкан Буфер” BG0002128 - по директивата за опазване на птици.

 Това съоръжение е проектирано от SWECO България - клон на световния лидер
 в консултантските услуги в областта на опазване на околната среда - SWECO. 
 Какво ли правят на останалите места по света?

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Сироко 
 Титуляр: Консорциум балканска еко енергийна компания ООД 
 Воден обект: р. Черни Вит 
 Поречие: Вит 
 Населено място: Дивчовото 
 Вец - община: Тетевен 
 Вец - населено място (в близост): с. Дивчовото 
 Мощност (KW) по БД: 410 
 Кота водохващане (м): 575.00 
 Координати водохващане (decimal): 42.831777,24.200722 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 165 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 01.10.2018 10:22