Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-08-09
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-04-20
 Реката в участъка между водовземането и ВЕЦ Пилатовец, попада в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан” BG0001040 - по директивата за
 опазване на хабитати.
 ЗЗ „Западен Балкан” BG0002002 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Пилатовец 
 Титуляр: Захарен свят ООД 
 Воден обект: р. Славеевица 
 Поречие: Огоста и западно от Огоста 
 Населено място: Чипровци 
 Вец - община: Чипровци 
 Вец - населено място (в близост): Чипровци 
 Мощност (KW) по БД: 650 
 Кота водохващане (м): 663.7 
 Координати водохващане (decimal): 43.374777,22.838166 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 65 
 Наличие на рибен проход: t 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 17:51