Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-08-14
 Реката, в участъка между водовземането и ВЕЦ Осика, попада в защитена зона
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западни Родопи” BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.

 Това е 4-тата поред и разположена най-долу по река Широколъшка ВЕЦ !!!

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Осика 
 Титуляр: Агенор ООД 
 Воден обект: р.Широколъшка 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с.Широка Лъка 
 Вец - община: Девин 
 Вец - населено място (в близост): с. Брезе 
 Мощност (KW) по БД: 400 
 Кота водохващане (м): 925 - 900,0 м; ВЕЦ “Осика” 
 Координати водохващане (decimal): 41.694153,24.537267 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 20 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 17:36