Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-08-12
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-30
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-07-02
 Реката в участъка между водовземането и ВЕЦ Мартиново, попада в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западен Балкан” BG0002002 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Мартиново 
 Титуляр: ЗАХАРЕН СВЯТ ЕООД 
 Воден обект: р. Найденица 
 Поречие: Огоста и западно от Огоста 
 Населено място: Мартиново 
 Вец - община: Чипровци 
 Вец - населено място (в близост): с. Мартиново 
 Мощност (KW) по БД: 521 
 Кота водохващане (м): 855 
 Координати водохващане (decimal): 43.405333,22.796721 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 33 
 Наличие на рибен проход: t 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 17:17