Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-12-25
 Тази ВЕЦ е построена в границите на ЗЗ Натура 2000:

 ЗЗ „река Янтра” BG0000610 - по директивата за опазване на хабитати

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Каломен 
 Титуляр: Станчо Хаджидимитров АД 
 Воден обект: р. Янтра 
 Поречие: Янтра 
 Населено място: с. Каломен 
 Вец - община: Дряново 
 Вец - населено място (в близост): с. Каломен 
 Мощност (KW) по БД: 416 
 Кота водохващане (м): 90.93 
 Координати водохващане (decimal): 43.028054,25.406111 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 300 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 16:06