Cтатус, информация и снимки от дата: 2021-08-24
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-08-30
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-09-29
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-05-27
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-09-30
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-08-29
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-04
Cтатус, информация и снимки от дата: 2013-07-25
 Реката, в участъка между водовземането и ВЕЦ Ели дере, попада в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Яденица” BG0001386 - по директивата за опазване на хабитати.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Ели дере 
 Титуляр: ЕНЕРГИЯ ЕООД 
 Воден обект: р.Чепинска 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с. Варвара 
 Вец - община: Септември 
 Вец - населено място (в близост): с. Варвара 
 Мощност (KW) по БД: 530 
 Кота водохващане (м): Водовземане на кота дъно река 368,0м, с височина на яза 2 м, ВЕЦ "Ели дере", на левия бряг на реката, на кота 357,0 м, в землището на с. Варвара 
 Координати водохващане (decimal): 42.131218,24.124241 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 440 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 30.08.2021 18:37