Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-08-14
 Това е една от 4-те централи разположени по река Широколъшка
 в района на с. Широка лъка. !!!

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Горски Дол 
 Титуляр: Ветос ООД 
 Воден обект: р.Широколъшка 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с.Стойките 
 Вец - община: Смолян 
 Вец - населено място (в близост): с. Широка лъка 
 Мощност (KW) по БД: 420 
 Кота водохващане (м): Водовземане на кота 1001,40 м; ВЕЦ “Горски дол”, на кота 945,0 м, на левия бряг на река Широколъшка, непосредствено до отклонението на пътя Девин – Широка Лъка за с. Горски дол, 
 Координати водохващане (decimal): 41.683723,24.567069 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 100 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 14:53