Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-04-16-2 - река Манастирска
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-04-16-1 - река Скокова
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-08-02 - река Манастирска
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-08-01 - река Скокова
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-11-10 - река Манастирска
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-08-15 - река Скокова
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-04-05 - река Манастирска
 Реките в участъка между водовземането и ВЕЦ Манастирска, попадат в защитени зони от
 мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Осоговска планина” BG0001011 - по директивата за опазване на хабитати.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Манастирска 
 Титуляр: Ралица 73 ЕООД 
 Воден обект: р.Манастирска, р.Скокова 
 Поречие: Струма 
 Населено място: с.Ново село 
 Вец - община: Кюстендил 
 Вец - населено място (в близост): с. Ново село 
 Мощност (KW) по БД: 410 
 Кота водохващане (м): 975 
 Координати водохващане (decimal): 42.167916,22.687166 ; 42.176777,22.670249 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 20.000 л/сек 25.000 л/сек 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  каскаден

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 19.04.2016 11:17