Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-07-01
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-09-14
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-31
 Реката в участъка между водовземането и ВЕЦ Фалковец, попада в защитени зони от
 мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан” BG0001040 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Западен Балкан” BG0002002 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Фалковец 
 Титуляр: Руно - Казанлък ЕАД 
 Воден обект: р. Лом 
 Поречие: Огоста и западно от Огоста 
 Населено място: с. Фалковец 
 Вец - община: Димово 
 Вец - населено място (в близост): с. Фалковец 
 Мощност (KW) по БД: 210 
 Кота водохващане (м): 238.00 
 Координати водохващане (decimal): 43.601388,22.788055 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 02.07.2016 15:19