Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-05-01
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-09-12
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-08-29
 ВЕЦ Петрово се захранва с вода от р.Петровска. Водовземането е в непосредствена 
 близост до извора Бистрец, над с.Петрово. Абсолютният минимален дебит, измерван
 някога на извора, е 183л/сек, а средномногогодишния - 526л/сек.
 Задължителното минимално водно количество е в нарушение на Закона за Водите.

 Реката в участъка между водовземането и ВЕЦ Петрово, попада в защитени зони от
 мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Среден Пирин - Алиботуш” BG0001028 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Славянка” BG0002078 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Петрово 
 Титуляр: Ариел - ТН ЕООД 
 Воден обект: извор "Петрово" 
 Поречие: Струма 
 Населено място: с.Петрово 
 Вец - община: Сандански 
 Вец - населено място (в близост): с.Петрово 
 Мощност (KW) по БД: 2450 
 Кота водохващане (м): 700 
 Координати водохващане (decimal):  41.416531,23.550598
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 50.000 л/сек 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  каскаден

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 03.05.2016 18:29