Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-09-19


 ВЕЦ Лиляново е част от каскада "Санданска Бистрица", за която има 
 17 водовземни съоръжения по поречието на Санданска Бистрица и притоците й. 
 Едно от водовземанията е непосредствено до сградата на ВЕЦ Попина Лъка.
 Координатите на сградата са: 41.626755, 23.334379

 В участъка между водовземането и сградата на ВЕЦ Лиляново, попада в защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Среден Пирин - Алиботуш” BG0001028 - по директивата за опазване на хабитати.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Лиляново 
 Титуляр: Енерго-Про България ЕАД 
 Воден обект: р.Санданска Бистрица и притоци 
 Поречие: Струма 
 Населено място: с. Лиляново 
 Вец - община: Сандански 
 Вец - населено място (в близост): с. Лиляново 
 Мощност (KW) по БД: 
 Кота водохващане (м): 
 Координати водохващане (decimal): 41.6678333, 23.3721667 ; 41.6612500, 23.3815278; 41.6577222, 23.3800278; 41.656790, 23.375620
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 01.08.2016 17:06