Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-07-01 - река Бързия
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-04-15 - река Бързия
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-12-29 - река Бързия
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-11-20 - Стругарница и Голема
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-08-07 - река Бързия
 Най-долното водовземане за каскадата Петрохан.

 Реката в участъка между водовземането и ВЕЦ Клисура, попада в защитени зони от
 мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан” BG0001040 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Западен Балкан” BG0002002 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Клисура 
 Титуляр: Енерго - про България АД 
 Воден обект: притоци Огоста 
 Поречие: Огоста и западно от Огоста 
 Населено място:  
 Вец - община:  
 Вец - населено място (в близост):  
 Мощност (KW) по БД: 4000 
 Кота водохващане (м): 611.50 
 Координати водохващане (decimal): 43.168501,23.155575 ; 43.174300,23.121640 ; 43.209515,23.095453
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 2 files1.3M14.09.2016 09:45
Kaskada Petrohan.pdf 802K14.09.2016 09:45application/pdf
Kaskada Petrohan 2.pdf 568K14.09.2016 09:45application/pdf


Page last modified on 02.07.2016 12:33